CBR003863
CBR003863
CBR003863
CBR003863
CBR003863

 Gânduri la început de an

 Ianuarie devine izvor de adăpat aripa identităţii româneşti, pentru  că jumătatea lunii ne înnobilează prin ziua lui Mihai Eminescu și, din 2011, prin Ziua Culturii Naționale.

Dacă „poezia eminesciană nu mai este creaţie cu ajutorul limbii,ci creaţie în lăuntrul limbii, prin recuperarea esenţei originare a acesteia” (Irimia, Dumitru, Dicţionarul limbajului poetic eminescian), atunci tezaurul lăsat de Eminescu devine mai mult decât simbolul contemplativităţii poetice şi al tensiunii Logosului. Creația marelui poet este impuls al dorului nemărginit, iluminare şi aspiraţie spre absolut, e o manifestare de geniu a întoarcerii spre arhetip și timp-spațiul neuitării.

Ianuarie ne plimbă prin metafore şi simboluri ale Oceanelor gândirii, ale muzicii sferelor, ale codrului şi ale izvorului, amintind de mintea și simțirea poetului național, de istoria încercată a neamului românesc, de aspirații, de… cultură.

În Anul Cărții în România, dragi elevi, părinți și profesori, vă dorim să faceți alegeri bune, să rostuiți clipa spre desăvârșirea sufletului și a minții! Fiecare carte citită e o reușită cu reverbații durabile, e un pas spre mai bine și mai frumos, spre umanitate și adevăr! Să ne întoarcem cu drag spre carte, spre școală, spre Eminescu și spre cultură!

Dragi OAMENI ai şcolii,
Distinse cadre didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice,
Stimaţi părinţi,
Dragi elevi,

fiecare Septembrie are o poveste.

Cu prinți, prințese, cu părinți și cu ghiozdane fermecate, cu frunze ce înscriu promisiuni de litere, de cifre și de coduri tainice… Fiecare Septembrie (ne) rostuiește drumul spre școală, așterne flori și emoții, adună raze rătăcite și ploi binefăcătoare, așază devenirea tinerilor sub semn bun, de carte, de omenie, de adevăr și cunoaștere. Septembrie 2018 adăpostește debutul anului școlar sub semnul lui 10; în tradiția educației românești 10 este emblema succesului, a unui angajament serios, responsabil și eficient. Să fie 2018-2019 un an de nota 10 la Colegiul Tehnic „Miron Costin‟ Roman, să fie un an al realizărilor de tot felul, al bucuriilor tuturor celor care pășesc astăzi pragul școlii!
Dragi elevi,
avem convingerea că veți găsi aici mai mult decât o şcoală şi că veți cunoaște în profunzime locul în care OAMENII trăiesc pentru OAMENI. Noi vă suntem aproape, sprijin şi prieteni la nevoie, pavăză dacă se impune, dascăli la ore şi în afara lor! Strădania voastră va duce la împlinirea năzuinţelor cu care intraţi într-o nouă etapă, iar disponibilitatea noastră va face tranziţia mai uşoară!
Examenele din anii terminali vor consemna reușite noi, dat fiind că sunteți înzestraţi cu energie, dorinţă de reuşită, entuziasm şi perseverenţă. Munca sistematică, efortul susţinut şi receptivitatea pot deveni premisele reuşitei din acest an şcolar!
Stimaţi părinţi,
ne încredem în parteneriatul pe care astăzi îl validăm împreună spre creșterea și modelarea unor copii frumoși, care să devină factori decizionali responsabili ai societății de mâine. Porţile şcolii sunt întotdeauna deschise pentru copiii dvs., dar şi pentru dvs., pentru că dorim ÎMPREUNĂ să insuflăm tinerilor siguranţa adevăratelor valori morale, unitatea şi coeziunea! Ne dorim pentru copiii dvs. ca şcoala să fie un mediu sigur, un tezaur al cunoaşterii, dar şi un spaţiu al valorilor umane, o solidă păstrătoare a tradiţiilor!
Stimate cadre didactice,
aţi contribuit nemijlocit la desăvârşirea atâtor generaţii, la atingerea atâtor ţinte strategice, la depăşirea cu succes a multiplelor provocări pe care societatea cunoaşterii le furnizează. Vă asigurăm de consideraţia şi de sprijinul conducerii unităţii şcolare, de încrederea în comunicarea eficientă şi în colaborarea permanentă! Vă dorim sănătate, puterea de a vă reconfigura mereu, cu pricepere şi disponibilitate afectivă, pentru ca activitatea pe care o desfăşuraţi să fie bună şi foarte bună, ca şi până acum!
Stimate cadre didactice-auxiliare și nedidactice,
adesea din umbră, dar cu pricepere și dăruire, sprijiniți semnificativ procesul instructiv-educativ, asigurați cadrul formal şi spaţiul propice atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Ne încredem în dorința dvs. de a contribui cu toții la formarea tinerilor care astăzi pășesc în curtea școlii. Numai împreună vom parcurge încă un an frumos, vom obţine şi alte rezultate remarcabile!
Vă dorim tuturor un an şcolar cu sănătate și reușite, în care gândul bun să metamorfozeze spiritul și fapta în împliniri și rezultate dintre cele mai frumoase!

Director, prof. Ana-Maria Zăloagă
Director adjunct, prof. Cristinica Viorica Sava

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.