Archive for iunie, 2018

REZULTATE_proba suplimentara de admitere_Învățământ profesional

 

3 IULIE 2018 ora 9 – Afișarea  listelor cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere

2 IULIE 2018 – Calcularea de către comisia de admitere din unitate a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

MAIP =  70xMA+ 30xPSA / 100  unde:

MAIP = Media de admitere în învăţământul profesional

MA = 20xABS + 80xEN / 100

ABS   = Media generală de absolvire a claselor V – VIII

EN    = Media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții claselor a VIII-a

PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere.

 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.