Plan probă practică_ Concurs ocupare posturi

La proba practică din data de 28.10.2020, se vor prezenta candidații care au întrunit punctajul de promovare al probei scrise (50 puncte), conform planificării din Planul pentru desfășurarea probei practice, personal didactic auxiliar (tehnician și secretar), respectiv personal nedidactic (îngrijitor, paznic, tâmplar, zidar/zugrav, instalator sanitar)

Plan proba practic_Personal didactic auxiliar

Plan proba practica_Personal nedidactic

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.