Archive for august, 2021

Ședință de repartizare – 02.09.2021


Ședință de repartizare – 02 septembrie 2021


Detașare în interesul învățământului sau la cerere


Detașare în interesul învățământului sau la cerere a candidaților prevăzuți la art. 86 alin (13)


Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021


Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021


Ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personalul didactic de predare calificat în regim de plata cu ora


Informare – Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personalul didactic de predare calificat în regim de plata cu ora


26-27 august 2021 – Ședințe de repartizare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform anexei nr. 18, la nivelul inspectoratului școlar


26-27 august 2021 – Planificare ședințe de repartizare


25.08.2021 – Ședință de repartizare – detașare la cerere prin concurs specific


25 august 2021 – Sedinta de repartizare


24-25 august 2021 – Sedințe publice de repartizare a candidaților care au luat cel puțin nota 7 la concursul național, sesiunea 2021


24-25 august 2021 – Sedințe de repartizare a candidaților care au luat cel puțin nota 7 la concursul național, sesiunea 2021


23.08.2021 – Ședință de repartizare


23 august 2021 – Sedinta de repartizare


CONTESTAȚII_Bacalaureat_august – septembrie _2021


CENTRUL DE EXAMEN NR. 132 – COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN

31 AUGUST 2021

 ÎN INTERVALUL  ORAR 12.00-18.00

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR LA COMISIA DIN CENTRUL DE EXAMEN SAU ONLINE LA ADRESA: ctmc@isjneamt.ro

Conform prevederilor art. 13, alin. (1) din Ordinul ministerului educației nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

Se depune câte o cerere pentru fiecare probă contestată, semnată și însoțită de o copie a cărții de identitate.


Cerere contestatii CE 132_ AICI


Precizari ME nr. 29989_16.06.2021


 

ANUNȚ_candidați BAC_august 2021


LOCAȚIE DESFĂȘURARE EXAMEN: Corp B, str. Mihai Eminescu nr.5-7 (fosta școală de șoferi)


ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR 7.30 -8.30 PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE, CEL MAI TÂRZIU CU 30 MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROBEI.

PROBELE SCRISE SE DERULEAZĂ ÎNCEPÂND CU ORA 9.00.


Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală.


Ghid informativ: Examenul național de bacalaureat 2021 


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.