Plan probă practică_ Concurs ocupare posturi

La proba practică din data de 28.10.2020, se vor prezenta candidații care au întrunit punctajul de promovare al probei scrise (50 puncte), conform planificării din Planul pentru desfășurarea probei practice, personal didactic auxiliar (tehnician și secretar), respectiv personal nedidactic (îngrijitor, paznic, tâmplar, zidar/zugrav, instalator sanitar)

Plan proba practic_Personal didactic auxiliar

Plan proba practica_Personal nedidactic

REZULTATE probă scrisă concurs

Rezultate proba scrisa concurs

Bareme evaluare Concurs ocupare posturi

Barem Ingrijitor

Barem Instalator sanitar

Barem Paznic

Barem Secretar

Barem Tamplar

Barem Tehnician

Barem Zidar_zugrav

Anunț candidați concurs 26.10.2020

Anunt candidati concurs

Rezultat selecție dosare concurs

Rezultat selectie dosare concurs

CONCURS DE ANGAJARE POSTURI VACANTE

Anunt_bibliografie_tematica_Ingrijitor

Anunt_bibliografie_tematica_Instalator sanitar

Anunt_bibliografie_tematica_Paznic

Anunt_bibliografie_tematica_Tamplar

Anunt_bibliografie_tematica_Zidar_zugrav

Anunt_bibliografie_tematica_Tehnician

Anunt_bibliografie_tematica_Secretar

Instructiuni proprii_SSM_concurs ingrijitor

Norma tehnica_concurs ingrijitor

CLASE_LOCAȚII_DIRIGINȚI_2020-2021

CLASE_LOCATII_DIRIGINTI_2020-2021

ORAR 2020-2021

Orar 2020-2021 general clase

Bacalaureat sesiunea aug.- sep. 2020

În atenția candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020

Centrul de examen: Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman

Precizări:

  1. Examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020, se va desfășura, la sediul Colegiului Tehnic ”Petru Poni” Roman
  2. Probele de concurs vor avea loc, după cum urmează:

24 august-Limba și literatura română, scris

25 august-Matematică, scris

26 august-Disciplina la alegere, scris

  1. Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat vor respecta regulile de bază ale prevenirii și combaterii oricărui risc de infecție cu SARS COV 2.
  2. Vă rugăm să ajungeți la centrul de examen înainte de ora 8,00 a.m.
  3. Vă rugam să veniți echipați DOAR cu instrumente de scris și act de identitate.
  4. În centrul de examen veți respecta toate indicațiile comisiei: triajul epidemiologic, traseul, purtarea măștii, folosirea dezinfectantului etc.
  5. Bagajele, dacă sunt, vor fi predate la sala de bagaje.
  6. Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat respectă legislația în vigoare (monitorizarea audio-video, sancționarea în caz de fraudă/tentativă de fraudă etc) și prevenirea îmbolnăvirii cu SARS COV 2.

Vă dorim tuturor succes, inspirație și putere de concentrare!

Liste elevi înmatriculați_locuri libere învățământ profesional

Liste inmatriculati_IP

Locuri libere_IP

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.