GRAFIC_IPC_2018-2019

Grafic P 2018-2019

DESCHIDERE FESTIVĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

LISTA CANDIDAȚI ADMIȘI / RESPINȘI – etapa II – învățământ profesional

Rezultate proba suplimentara de admitere_06.09.2018

Admisi_IP_et II

Respinsi_IP_et II

PROBĂ SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE – învățământ profesional – etapa a II-a

Lista candidati inscris_et a II-a_admitere IP

Anunt_Proba suplimentara de admitere

Tematica_proba suplimentara de admitere

MODEL_SUBIECT

MODEL_BAREM

REZULTATE EXAMEN_Nivel 3 de calificare

Rezultate Nivel 3_Mecanic auto

Rezultate nivel 3_Zidari

Examene de încheiere situație școlară și corigențe – clasa a XII-a și a XI-a învățământ profesional

Examen corigenta

Examen situatie neincheiata

 

Examen certificare competențe profesionale_Nivel 3

GRAFIC EXAMEN_NIVEL 3

XI H_Mecanica

XI I_Mecanica

XI J_Constructii

Rezultate admitere învățământ profesional

Candidații respinși la învățământul profesional, domeniul mecanică, care au opțiunea II pe fișa de înscriere, sunt admiși la  învățământul profesional, domeniul construcții și se regăsesc pe lista ”Admiși Construcții”.

        

LISTE TEME_Proba Practică_Examen Certificare Competențe Profesionale Nivel 3 de calificare

  1. Lista Teme proba practica_Mec. auto_Examen Nivel 3
  2. Lista Teme proba practica_Zidar pietrar tencuitor_Examen Nivel 3

REZULTATE_proba suplimentara de admitere_Învățământ profesional

 

3 IULIE 2018 ora 9 – Afișarea  listelor cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere

2 IULIE 2018 – Calcularea de către comisia de admitere din unitate a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

MAIP =  70xMA+ 30xPSA / 100  unde:

MAIP = Media de admitere în învăţământul profesional

MA = 20xABS + 80xEN / 100

ABS   = Media generală de absolvire a claselor V – VIII

EN    = Media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții claselor a VIII-a

PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere.

 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.