ANUNȚ_candidați BAC_august 2022


LOCAȚIE DESFĂȘURARE EXAMEN: Corp B, str. Mihai Eminescu nr.5-7 (fosta școală de șoferi)


Accesul candidaților în săli este permis în intervalul orar 7.30 -8.30 pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea probei.

Probele scrise se derulează începând cu ora 9.00.


Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală.


Program depunere dosare, clasa a IX-a învățământ liceal


Liste candidați repartizați computerizat, clasa a IX-a învățământ liceal, an școlar 2022-2023


Program depunere dosare, clasa a IX-a învățământ liceal


DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, AN ŞCOLAR 2022-2023

 1. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII;
 2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la  Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 3. Copie Certificat de naştere (simplă);
 4. Copie cartea de identitate (simplă) ;
 5. Copii cărți de identitate părinți (simple);
 6. Fişa medicală (cu situaţia vaccinărilor).

 

OME nr. 4183 / 04.07.2022_ROFUÎP începând cu anul școlar 2022-2023


ORDIN  ME nr. 4183 / 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar


Înscriere – clasa a IX-a învățământ profesional, an școlar 2022-2023

 


Oferta de școlarizare învățământ profesional


Precizări privind înscrierea în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023


Precizări privind admiterea candidaților și afișarea rezultatelor


Program comisie înscriere:

4 – 7 iulie 2022 între orele 8:00 – 16:00

8 iulie 2022 între orele 8:00 – 12:00


Locație: corp B – str.Mihai Eminescu nr.5-7 – corp B (fosta școală de șoferi) 

Contact: tel. 0233/744403, email ctmcroman@yahoo.com


 DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, AN ȘCOLAR 2022-2023 – Învățământ Profesional cu durata de 3 ani

 1. Cerere
 2. Fișa de înscriere în învățământul profesional (original);
 3. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (original);
 4. Adeverință cu notele şi media generală obținute la  Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (original);
 5. Copie Certificat de naștere (simplă);
 6. Copie cartea de identitate (simplă);
 7. Copii cărți de identitate părinți/tutori legali (simple);
 8. Fișa medicală (cu situația vaccinărilor).

 

Anunț Bacalaureat 2022


Centrul de examen este Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman_CE 902


Anunț prezență

Candidații sunt rugați să se prezinte având asupra lor carte de identitate și stilou sau pix de culoare albastră.

Accesul în săli se va face pe la intrarea elevilor, în intervalul orar 8.00-8.30, al fiecărei zile în care au loc probe de examen.


Repartizare candidați proba Ea)_20.06.2022


 

OME nr. 3610/20.04.2022


OME nr. 3610/20.04.2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal — filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022—2023


 

ADMITERE – Centrul special de înscriere în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă), anul 2022-2023


Adresa IȘJ Neamț nr. 5824-09.05.2022


 

Nota ME _BAC 2022_competențe lingvistice proba C_competențe digitale proba D


Notă ME nr. 27963/29.04.2022 privind extinderea intervalelor de timp pentru desfășurarea probelor C și D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2022


 

Examene de corigență în anul școlar 2021-2022


Nota ME nr. 27648/15.04.2022 cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2021-2022


 

Gradații de merit 2022

Concursul pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2022

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.