Corpul de metodiști ai ISJ Neamț in anul școlar 2021-2022


Decizia de numire a Corpului de metodiști ai ISJ Neamț in anul școlar 2021-2022


HG nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor care se acordă în anul școlar 2021-2022


HG nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022


 

Ordinul Ministrului Educației nr. 5454/13.10.2021 


OME nr. 5454/13.10.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4.597/2021


 

Anunț selecție consilier dezvoltare personala P1 etapa a II-a


Anunt selectie consilier dezvoltare personala P1 etapa a II-a


Comunicat de presă ME – cuantum burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar


Precizări privind creșterea cuantumului minim al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat și dublarea bugetului alocat acestor burse


5349/2041_06.10.2021_OME și OMS, interimar, privind modificarea alin. (5) al art. 6 din OME și OMS nr. 5338/2015/2021


5349/2041_06.10.2021_OME și OMS, privind modificarea alin. (5) al art. 6 din OME și OMS  nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2


Informații utile_ concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunctINSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021


INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică


HCJSU nr. 95 din 2021_Scenarii de funcționare școli_04.10.2021


HCJSU nr. 95 din 2021


OME 5338_OMS 1082/01.10.2021_aprobare măsuri organizare activități școli _SARS-CoV 2


Ordin comun ME 5338_2021 și MS 1082_2021 pentru aprobare măsuri organizare activități școli SARS-CoV-2


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.