Nivel 3_2020-2021


LISTA NAȚIONALĂ A TEMELOR


Metodologia MODIFICATĂ 10.05.2021 de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani


Graficul MODIFICAT 10.05.2021 de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021


OMEC nr. 5459/31.08.2020_Calendarul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021


OMEN 4435_29.08.2014_Metodologie certificare invățământ profesional 3 ani


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.