Nivel 4_2020-2021


Metodologia MODIFICATĂ 10.05.2021 de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică


Graficul MODIFICAT 10.05.2021 de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021


OMEC nr. 5459/31.08.2020_Calendarul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021


OMEN nr. 4434/29.08.2014_Metodologie examen certificare nivel 4


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.