Archive for iunie, 2021

ANUNȚ_candidați BAC 2021


ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR 7.30 -8.30 PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE, CEL MAI TÂRZIU CU 30 MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROBEI. PROBELE SCRISE SE DERULEAZĂ ÎNCEPÂND CU ORA 9.00.


Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală.


 Ghid informativ: Examenul național de bacalaureat 2021 


 

Oferta Educațională – Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

 


Link de prezentare USV


 

O.M.E. nr. 3864 31.05.2021 – Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar


O.M.E. nr. 3864 31.05.2021 privind aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar și Anexa O.M.E. nr. 3864/31.05.2021


 

NOUTĂȚI – EURO 200


OME nr. 3851/27.05.2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021


OUG nr. 40/19.05.2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.