Archive for octombrie, 2021

Ordinul Ministrului Educației nr. 5513/28.10.2021

 


OME nr. 5513/28.10.2021 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022—2023, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelului „Situația solicitărilor operatorilor economici și a propunerilor de cifre de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2022—2023”


 

DEFINITIVAT 2022 – Lista candidaților înscriși din județul Neamț


DEFINITIVAT 2022 – Lista candidaților înscriși din județul Neamț


Procedura operațională_ proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct


Procedura operațională privind organizarea, desfăşurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat


HG nr. 1161/25.10.2021 pentru modificarea anexelor 2 si 3 la HG 1090_2021 privind prelungirea stării de alertă

 


Hotărârea de Guvern nr. 1161/25.10.2021 pentru modificarea anexelor 2 si 3 la HG 1090_2021 privind prelungirea stării de alertă


 

OME nr. 5490/22.10.2021 privind instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar

 


OME nr. 5490/22.10.2021 privind instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar


 

HCNSU nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2


HCNSU nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2


 

Procedura operațională privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise în cadrul ISJ Neamț pentru perioada 2020-2024


Procedura operaționala privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise in cadrul ISJ Neamț pentru perioada 2020-2024


Proiect educațional județean ”Șoaptele Cărților”


Lansare Proiect educațional județean Șoaptele Cărților


CCD Neamț_SIMPOZION JUDEŢEAN ”VALORIFICAREA MIJLOACELOR IT ÎN CADRUL LECŢIILOR”


SIMPOZIONUL JUDEŢEAN: VALORIFICAREA MIJLOACELOR IT ÎN CADRUL LECŢIILOR.


 

Corpul de metodiști ai ISJ Neamț in anul școlar 2021-2022


Decizia de numire a Corpului de metodiști ai ISJ Neamț in anul școlar 2021-2022


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.