Archive for ianuarie 13th, 2022

Completarea normei la nivelul ISJ Neamț. Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate


Completarea normei la nivelul ISJ Neamț. Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate


 

Anexa nr. 2 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar_2022-2023_OME nr. 5578/10.11.2021


FIȘA DE EVALUARE 2022 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2022-2023


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.