Anexa nr. 2 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar_2022-2023_OME nr. 5578/10.11.2021


FIȘA DE EVALUARE 2022 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2022-2023


 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.