Archive for iulie, 2022

Program depunere dosare, clasa a IX-a învățământ liceal


Liste candidați repartizați computerizat, clasa a IX-a învățământ liceal, an școlar 2022-2023


Program depunere dosare, clasa a IX-a învățământ liceal


DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, AN ŞCOLAR 2022-2023

  1. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII;
  2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la  Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  3. Copie Certificat de naştere (simplă);
  4. Copie cartea de identitate (simplă) ;
  5. Copii cărți de identitate părinți (simple);
  6. Fişa medicală (cu situaţia vaccinărilor).

 

OME nr. 4183 / 04.07.2022_ROFUÎP începând cu anul școlar 2022-2023


ORDIN  ME nr. 4183 / 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.