Admitere învățământ liceal_2022-2023


Liste candidați repartizați computerizat, clasa a IX-a învățământ liceal, an școlar 2022-2023


Program depunere dosare, clasa a IX-a învățământ liceal


DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, AN ŞCOLAR 2022-2023

  1. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII;
  2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la  Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  3. Copie Certificat de naştere (simplă);
  4. Copie cartea de identitate (simplă) ;
  5. Copii cărți de identitate părinți (simple);
  6. Fişa medicală (cu situaţia vaccinărilor).

ADMITERE – Centrul special de înscriere în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă), anul 2022-2023


OME nr. 5150/30.0.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022 – 2023


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.