Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Precizări_Olimpiadă_aria curriculară „Tehnologii”_Concursul pe meserii_2023-2024


Adresa 747/26.01.2023_Etapa locală a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”și Concursul pe meserii_2023-2024


 

Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare naționale și internaționale,2022-2023

 

Anunț selecție cadre didactice_ mobilități Erasmus +


Anunț selecție cadre didactice_ mobilități Erasmus +_domeniile educație școlară și VET


 

Olimpiada de LRO_Etapa Locală, sesiunea 2023

 


Olimpiada de limba și literatura română- Etapa Locală_2023


 

Etape mișcare personal didactic 2023-2024


 

Măsuri de protecție împotriva virusului gripal

 HG nr. 1555/28.12.2022

 


HG nr. 1555/28.12.2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023


 

Concurs regional „Lumea lui Caragiale”


Concurs regional „Lumea lui Caragiale”


Cercuri pedagogice_personal didactic auxiliar_2022-2023


Agenda cercurilor pedagogice anul școlar 2022_2023 _Personal didactic auxiliar


OUG nr. 159/17.11.2022

 


OUG nr. 159/17.11.2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.