Cercuri pedagogice_personal didactic auxiliar_2022-2023


Agenda cercurilor pedagogice anul școlar 2022_2023 _Personal didactic auxiliar


OUG nr. 159/17.11.2022

 


OUG nr. 159/17.11.2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011


 

OME nr. 6217/09.11.2022_Fundamentarea cifrei de școlarizare 2023-2024


OME nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024


 

Mișcare personal didactic 2023 – 2024

 


OME nr. 6218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024


 

OME nr. 6203/04.11.2022 _modificare criterii acordare burse

 


OME nr. 6203/04.11.2022 privind modificarea anexei la OME nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar


 

Crearea Rețelei de Resurse Educaționale Deschise din cadrul IȘJ Neamț_2022-2026

 


Procedură operațională nr. 108 privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise din cadrul IȘJ Neamț, 2022-2026,ediția 1, revizia 4 


 

Cercuri pedagogice_2022-2023

 


Agenda cercurilor pedagogice anul școlar 2022-2023


 

OME nr. 6172/28.10.2023_calendar_stabilire cifra de școlarizare ÎP 2023-2024

 


OME nr. 6172/28.10.2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către CLDPS, CNDÎPT si UAT, precum și a modelelor ,,Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024″ și ,,Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024″


 

Modele de subiecte_BAC 2023

 


Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2023, publicate de Centrul Național pentru Evaluare


 

Ziua dedicată bibliotecii școlare în întreaga lume_31.10.2022


Centrul comunității școlare  – Biblioteca școlară, face parte din viața elevului și, de cele mai multe ori se vine aici cu drag.

Biblioteca şcolară este o sursă de informare permanentă şi la zi, o prezenţă activă în viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarul și cadrele didactice, au în vedere găsirea unor noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.

Bibliotecarul, cadrele didactice și elevii Colegiului Tehnic ”Miron Costin” Roman, au sărbătorit această zi dedicată bibliotecii școlare în întreaga lume, astăzi 31.10.2022, așa cum a fost stabilită în anul 1999, în ziua de luni a ultimei săptămâni din octombrie, la inițiativa Asociației Internaționale a Bibliotecarilor.


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.