Teste antigen rapide


Teste antigen rapide


Vaccinarea în unitățile de învățământ a elevilor


Vaccinarea in unitatile de invatamant a elevilor si studentilor


DEFINITIVAT 2022


DEFINITIVAT 2022 – precizari inscriere candidati


Programul național de protecție socială „Bani de liceu”


Programul național de protecție socială „Bani de liceu”


CONCURS DIRECTORI 2021


CONCURS DIRECTORI 2021 – Documente informative cu privire la concursul pentru ocuparea functiilor de director / director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat


Ordinul ME_MS nr. 5196/1756 din 03.09.2021


5196/1756 – Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranța epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2


 

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 2022


Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022


Ședință de repartizare – 02.09.2021


Ședință de repartizare – 02 septembrie 2021


Detașare în interesul învățământului sau la cerere


Detașare în interesul învățământului sau la cerere a candidaților prevăzuți la art. 86 alin (13)


Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021


Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.