Anunț Bacalaureat 2022


Centrul de examen este Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman_CE 902


Anunț prezență

Candidații sunt rugați să se prezinte având asupra lor carte de identitate și stilou sau pix de culoare albastră.

Accesul în săli se va face pe la intrarea elevilor, în intervalul orar 8.00-8.30, al fiecărei zile în care au loc probe de examen.


Repartizare candidați proba Ea)_20.06.2022


 

OME nr. 3610/20.04.2022


OME nr. 3610/20.04.2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal — filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022—2023


 

ADMITERE – Centrul special de înscriere în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă), anul 2022-2023


Adresa IȘJ Neamț nr. 5824-09.05.2022


 

Nota ME _BAC 2022_competențe lingvistice proba C_competențe digitale proba D


Notă ME nr. 27963/29.04.2022 privind extinderea intervalelor de timp pentru desfășurarea probelor C și D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2022


 

Examene de corigență în anul școlar 2021-2022


Nota ME nr. 27648/15.04.2022 cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2021-2022


 

Gradații de merit 2022

Concursul pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2022

Înscrierea la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022


Înscrierea la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022


OUG nr. 48/14.04.2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale_01.07.2017-31.08.2021


OUG nr. 48/14.04.2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017—31 august 2021


OME nr. 3551/07.04.2022 _Gradații de merit 2022

 


OME nr. 3551/07.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022


 

Cercurile pedagogice_anul școlar 2021-2022_semestrul al II-lea


Agenda cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2021-2022_Semestrul al II-lea


Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.