Istoric

Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman este situat la drumul European E85 şi îşi desfăşoară activitatea pe o rază de 2 km în două locaţii diferite: Corpul A, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 268 Şi Corpul B, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 5-7.

Acum 143 de ani a luat fiinţă „din iniţiativă privată” prima „şcoală de meserii de ambele sexe”, care a parcurs o istorie bogată în rezultate meritorii şi al cărei motiv de înfiinţare îl găsim în mănunchiul de mijloace ale luptei naţionale din acea vreme. Deschiderea şcolii are loc la 2 martie 1880 în cadru festiv, iar recunoaşterea ei de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice are loc la 3 septembrie 1880.

Organizată iniţial ca şcoală inferioară de gradul I, prin creşterea numărului atelierelor, mărirea efectivului şcolii, construirea unui local propriu s-a impus transformarea acestei unităţi în şcoală inferioară de meserii de gradul II, ceea ce reprezenta la acea vreme o etapă mai înaltă de dezvoltare a învăţământului tehnic profesional din domeniul industrial.

Alte denumiri  au fost: Şcoală Medie Tehnică de Mecanizare a Agriculturii, Grup Şcolar Agricol Roman, Liceul Agricol Roman,  Liceul industrial nr. 5,  Grupul Şcolar Agricol Roman, Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman.

În noiembrie 2001 Grupul Şcolar „Miron Costin” Roman a fuzionat cu Şcoala Profesională nr. 6 Roman, transformându-se apoi , în 2003 în Colegiul Tehnic  ,,Miron Costin” Roman.

În prezent, unitatea noastră şcolară cuprinde 30 de clase cu 758 elevi, îndrumaţi de 64 de cadre didactice, sprijinite de 11 cadre didactice auxiliare şi 21 persoane din cadrul compartimentului administrativ, având o bază materială corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv educativ conform standardelor de pregătire profesională.

Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman, oferă instruire elevilor în domeniile turism şi alimentaţie, economic, comerț, electromecanică,  mecanică, construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

Prin diversitatea specializărilor oferite de unitatea noastră, se remarcă  calificările mecanic auto și tinichigiu vopsitor auto care asigură instruirea în meserie, concomitent cu obţinerea permisului de conducere categoria  B, dar și calificările din domeniul serviciilor comerciant – vânzător, recepționer – distribuitor, lucrător hotelier Datorită acestor calificări sunt recrutaţi elevi din întreaga zonă aferentă municipiului Roman, chiar şi din judeţele limitrofe Iaşi, Bacău şi Vaslui.

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.